Aktualności

22 sierpień 2017

Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych - 2017

Dostępny jest już formularz rejestracyjny na XXII Ogólnopolskie sympozjum kierowniczej kadry medycznej “Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych”

22 sierpień 2017

XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne

Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia. Zapraszamy do zapoznania się z programem forum i pobrania formularza rejestracyjnego

WSTĘP

    Higiena w obszarze medycznym, we wszystkich placówkach świadczących usług medyczne jest ściśle związana z profilaktyką powikłań infekcyjnych. Pacjent, który jest diagnozowany lub leczony nie powinien być narażony na wystąpienie zakażeń czyli dodatkowych schorzeń wywołanych różnymi drobnoustrojami. Pacjent w czasie korzystania z usług medycznych w przychodni, gabinecie medycznym czy szpitalu powinien mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, powinien ufać personelowi medycznemu, że nikt świadomie nie doprowadzi do wystąpienia zdarzenia medycznego, do którego zaliczane jest zakażenie szpitalne związane z pobytem pacjenta w placówce medycznej i wykonywanymi zabiegami higienicznymi, pielęgnacyjnymi lub leczniczymi.

Zadania procedur higieny w placówkach ochrony zdrowia

    Placówki medyczne, które starają się o uzyskanie certyfikatu jakości są zobowiązane do opracowania oraz wdrożenia procedur i standardów postępowania medycznego. Jest to podstawa w działaniach mających na celu poprawę jakości usług medycznych i poprawę bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu medycznego w placówce medycznej.
    W niektórych szpitalach opracowane procedury bezpośrednio po ich opracowaniu i wdrożeniu są traktowane przez personel jako coś utrudniającego życie, niektórzy pracownicy pytają: „Po co tworzyć papiery, skoro my od lat pracujemy najlepiej jak potrafimy" lub „My i tak wszystko wiemy". Czasem wiedza, którą posiadamy nie jest weryfikowana, aktualizowana i może się zdarzyć, że wykonywane czynności przy pacjencie są wykonywane na podstawie własnego doświadczenia a niezgodnie z aktualnymi zaleceniami. Czasem te działania nieświadomie doprowadzają do powstania i rozprzestrzeniania się zakażeń.
    Posiadanie opracowanych procedur w placówce medycznej jest szczególnie doceniane, kiedy w szpitalu coś się dzieje, np. dojdzie do powstania ogniska epidemicznego lub pacjent stara się o zadośćuczynienie za zakażenie w sądzie i szpital (inna placówka medyczna) musi się tłumaczyć z tego czy i dlaczego doszło do powstania zakażenia. W ostatnich czasach tematem zakażeń są bardzo zainteresowane media, które zamieszczają takie tytuły w swoich publikacjach: „Szpital uśmiercił 5 pacjentów", „Szpital zakaził 50 pacjentów WZW-C", „Brud w szpitalu był przyczyną śmierci 8 pacjentów", „Personel szpitala nie potrafi myć rąk", „W szpitalu zabijają zamiast leczyć". Po nagłośnieniu w mediach przypadków zakażeń, zwykle wiele osób jest zainteresowanych tym, czy w szpitalu (innej placówce medycznej) są opracowane standardy i procedury, czy są one przestrzegane przez personel medyczny. Tymi zainteresowanymi są: dziennikarze (w wywiadach z przedstawicielami placówek medycznych zadają pytanie, czy personel pracował zgodnie z procedurami?), pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, rodziny zakażonych, sami poszkodowani, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Jeżeli w pozwanej do sądu placówce medycznej nie ma opracowanych i wdrożonych żadnych procedur medycznych, w tym higienicznych, szpitalowi jako instytucji czy pojedynczym pracownikom medycznym jest bardzo trudno obronić brak winy i dobre intencje w czasie świadczenia usług medycznych. Z biegiem czasu, między innymi po takich wydarzeniach pracownicy zaczynają doceniać zalety procedur. Często sami domagają się opracowania procedur przez zwierzchników lub sami opracowują procedury konieczne do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w danej dziedzinie medycznej.
    Pracownicy, którzy są odpowiedzialni za opracowanie procedur w poszczególnych placówkach medycznych są obciążeni wielką odpowiedzialnością za to, co stworzą dla własnej placówki. Zdaję sobie sprawę, że nie ma ujednoliconych oficjalnych stanowisk na temat wykonywania pewnych procedur. W wielu środowiskach odbywają się burzliwe dyskusje na temat czy takie czy inne postępowanie jest właściwe.
    Są wśród nas pracownicy bojący się wprowadzania do swojej pracy zmian, bezpośrednio po wprowadzeniu jakichkolwiek procedur pytają: „Czy to jest zgodne z prawem?" „Proszę podać akty prawne" itd.
    Nie wszystkie czynności medyczne wykonywane przy człowieku - żywym organizmie można ująć w normy, wystandaryzować, opisać w postaci ustawy czy rozporządzenia ministra zdrowia choćby z tej przyczyny, że człowiek nie jest przedmiotem. Każdy pacjent i każdy pracownik medyczny nie jest taki sam. Różnimy się między sobą. Każdą osobę należy traktować indywidualnie. Również różne jest otoczenie, w którym leczony jest pacjent a my mamy różne, czasem nie porównywalne warunki do świadczenia usług medycznych i higienicznych.
    Każdemu pacjentowi należy świadczyć usługi medyczne i higieniczne w taki sposób, aby minimalizować ryzyko powikłań czyli zgodnie z pewnymi zasadami. Mało prawdopodobne jest, aby pracownicy medyczni doczekali się uszczegółowionych aktów prawnych - gdyby do tego miało dojść to po jakimś czasie czulibyśmy się jak niewolnicy, którzy muszą świadczyć usługi zdezaktualizowane, ponieważ sejm nie zdążył uchwalić aktów prawnych.
    Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie usługi są świadczone przez nas z jednakową starannością. Czasem sami w roli pacjentów doświadczamy wielu przykrych dla nas powikłań związanych z pobytem w placówce medycznej. Czasem zadajemy sobie pytanie: „Dlaczego mnie tak potraktowano, dlaczego właśnie u mnie wystąpiły powikłania?". Cisną się na usta w takiej sytuacji kolejne pytania: „Czy zgodne z prawem jest świadome narażenie pacjentów na powikłania?", „Proszę podać akty prawne, które nakazują pani/panu łamać ogólnie przyjęte zasady?".
Zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem a przede wszystkim myśleć, zanim zaczniemy świadczyć poszczególne usługi.

Książka do nabycia w księgarni internetowej www.prawoimedycyna.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania

   W książce omówiono takie hasła jak: autonomia pacjenta, zgoda pacjenta, standardy medyczne, należyta staranność, etyka zawodowa lekarzy, postępowanie przymusowe w medycynie, prawonomedyczne dylematy i wyzwania, prawna analiza decyzji pacjentów, decyzyjność rodziny pacjenta, prawa pacjenta.

   Książka zawiera bardzo szerokie odniesienie do praktyki i orzecznictwa; polskiego, wybranej judykatury obcej oraz wyrokowania warszawskiego sądu lekarskiego, na podstawie udostępnionych akt spraw lekarskich. Wyroki omówiono pokazując stan faktyczny, uwzględniając kwestie medyczne oraz przytaczając kluczowe fragmenty uzasadnienia. Książka jest adresowana przede wszystkim do lekarzy i prawników, chociaż ze względu na unikanie hermetycznego języka, może ją czytać każdy zainteresowany tą problematyką. Autorka nie bała się konkretów faktycznych i odniosła się do niektórych sensacji medialnych. W tej części praca jest dosyć soczysta, ale przez to bardziej zajmująca. Opracowanie jest w pewnej części nawiązaniem do wcześniejszej publikacji Autorki pt. „Prawa pacjenta" z 2001 r., i może być potraktowane jako jej aktualizacja.

   Książka do nabycia w księgarni internetowej www.ksiegarnia.prawoimedycyna.plKwartalnik Prawo i MedycynaPortal PrawoiMedycyna.plInstytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.Blok operacyjny pl
  copyright © by abacus sp. z o. o. created by agencja kreatywna e-mouse